Inlägg

Visar inlägg från maj, 2017

Jag känner igen mig

Bild
Det är en dryg månad sedan nu. Beskedet kom att min arbetsgivare beslutat sig för att sälja majoriteten av bolaget till en större aktör i branschen i Sverige. Tre veckor senare var det fackliga förhandlingar och vi fick veta att den nye ägaren hade för avsikt att lägga ner delar av verksamheten och istället nyttja befintliga resurser på annan ort. De hade gjort liknande manövrar vid tidigare förvärv så ingen var väl direkt förvånad men besvikelsen var givetvis stor, speciellt för dem som drabbades och blev av med sina jobb. Till denna grupp hörde lyckligtvis inte jag, min tjänst blir kvar även om den på sikt säkerligen kommer att förändras allt eftersom vår verksamhet ska integreras i den större familjens. Poängen är ju konsolidering och synergier (Edet Kräpp, anyone?) och till det hör att minimera dubbelarbete. Det är just nu på tok för tidigt att dra några slutsatser men en sak är väldigt tydlig. Jag känner igen mig.

Jag är inte typen som oroar mig i onödan. Jag försöker att inte lä…